• Tăng cỡ font chữ
  • Font chuẩn
  • Giảm cỡ font
Giáo Xứ Nam Lỗ Phân Mục Ảnh&Video Video ký sự hoạt động tại Nam Lỗ Video Những bài kèn từ Ban kèn đồng Giáo xứ Nam Lỗ thực hiện - BKĐ [Tuyển tập]

Video Những bài kèn từ Ban kèn đồng Giáo xứ Nam Lỗ thực hiện - BKĐ [Tuyển tập]

Email In PDF.
Video Những bài kèn từ Ban kèn đồng Giáo xứ Nam Lỗ thực hiện - BKĐ [Tuyển tập]
Những video bài kèn, tuyển tập và được thực hiện Clip từ Giáo xứ Nam Lỗ. Không có ai ngờ được là ngày nay Ban Kèn đã rất chuyên nghiệp trong các bè. Hiện tại còn thiếu và yếu ở bè trầm và bass nhưng anh em luôn cố gắng phục vụ liên lỉ, đặc biệt là 15 ngày BCN Thành Lập giáo xứ 2008. Quý đồng hương khắp nơi thương giúp đỡ để may sắm quần áo và kèn mới.
Jos. Trần Xuân Côi, trưởng ban
Dom. Nguyễn Minh Thuần, phó ban
Dom. Nguyễn Văn Quyết, thủ quỹ.
(Click vào hình để coi video, Khi coi video, có những hình nhỏ phía dưới, quý vị có thể click vào các hình khác để coi tiếp).

Danh sách Video Ban Kèn Đồng Giáo Xứ Nam Lỗ

BKĐNL_Ban kèn đồng Nam Lỗ mừng xuân 2011, chúc tết trưởng phó ban

BKĐNL_Ban kèn đồng Nam Lỗ mừng xuân 2011, chúc tết trưởng phó ban


SHOW:

BKĐNL_Ban kèn đồng Nam Lỗ mừng xuân 2011, chúc tết trưởng phó ban

BKĐNL-Mẹ La Vang - Ban Kèn Đồng Giáo xứ Nam Lỗ

BKĐNL-Chiến sỹ Phúc Âm - Ban Kèn Đồng Nam Lỗ


BKĐNL_Mùa Hồng Ân _2010-10-16_MuaHongAn_Bkd.avi

BKĐNL_Tình yêu Thiên Chúa

BKĐNL_Đẹp thay (full) DepThay_Muahe.mpg


BKĐNL_Đẹp Thay

BKĐNL_Tán tụng hồng ân (full) - Tri ân - BKD_TriAnChaXu-DH.mpg

BKĐNL_Tán tụng hồng ân - ver 01 TTHA_USA.mpg


BKĐNL_Ban kèn họp (tập hợp) bKenHopmatxuan.mpg

Tâm tinh hiến dâng -TamTinhHienDang.mpg

DHKenDongGPTB_ChienSyPhucAm_01122010005.mp4


DHKenDongGPTB_ChaoMung_01122010004.mp4

DHKenDongGPTB_BaiCaNamThanh2010_01122010002.mp4

DHKenDongGPTB_4PhuongTroiveBenMeLaVang_01122010007.mp4


BKĐNL_TanTungHongAn_MVI_0244.AVI

immaculate mary - BKĐNL_MeVoNhiem_MVI_0236.AVI
 
SHOW:
TT Nam Lỗ thực hiện và biên tập.
Hiện tại đĩa DVD các bài kèn đã được in ấn.


Chia sẻ tâm tình với bài này tại mục Click Viết (Thêm) lời bình mới dưới đây.
Yah
Diigo
ShareMyspace
FSpr
Red
Gm
Tumb
Cập nhật cuối by nTT (Thứ hai, 18 Tháng 7 2011 18:22)  

Viết (thêm) lời bình mới


Mã bảo vệ
Click mã mới (nếu.khó.đọc)[xin.Nhập.mã.hộp.dưới]


Thông báo nhanh (TIPs)

(Kinh TNTT Nam Lỗ.)
Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa,
Chúa thương con quá! ngự xuống lòng con
Con dâng xác hồn của con cho chúa
Ôi vui sướng quá,
Lạy Chúa Giêsu.
- TNTT0. (Cẩm nang HP Gia đình Kitô)
Năm Gia Đình, mời đọcCẩm nang Hạnh Phúc Gia Đình Kitô - tập sách bổ ích này cùng các bạn trẻ, cách riêng những bạn trẻ sắp bước vào đời sống hôn nhân.
by NL Date: Feb.,01st,2014 
Pray for us!

Kho hình ảnh khác, Video NamLỗ
{Img1},{Img2},{Img3},{Img4}
{Img5},{Img6},{Img7},{Img8},

{IN},{My},{dig},{face.twit}
+{G+},{re},{ps},{tb},{Dg},{dl},{Dz}.

by BTT_NL Date: Mar, 01st, 2011

e. (Xin lời cầu nguyện); NL!
by BTT_NL Date:Mar,01st,2011

Thông điệp - Lời hằng sống

Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất“   (Lc 8:18)