• Tăng cỡ font chữ
  • Font chuẩn
  • Giảm cỡ font
Giáo Xứ Nam Lỗ Phân Mục Ảnh&Video Hình ảnh các hội đoàn Hình ảnh Ban kèn Đồng Giáo xứ Nam Lỗ

Hình ảnh Ban kèn Đồng Giáo xứ Nam Lỗ

Email In PDF.
Ban kèn Đồng Giáo xứ Nam Lỗ
Ban kèn đã có tử rất lâu, từ công sức tiền nhân gây dựng, từ công sức quý đồng hương hải ngoại, các thành viên cố gắng vun đắp và phát triển. Không có ai ngờ được là ngày nay Ban Kèn đã rất chuyên nghiệp trong các bè. Hiện tại còn thiếu và yếu ở bè trầm và bass nhưng anh em luôn cố gắng phục vụ liên lỉ, đặc biệt là 15 ngày BCN Thành Lập giáo xứ 2008. Quý đồng hương khắp nơi thương giúp đỡ để may sắm quần áo và kèn mới.
Jos. Trần Xuân Côi, trưởng ban
Dom. Nguyễn Minh Thuần, phó ban
Dom. Nguyễn Văn Quyết, thủ quỹ.

Lịch sử và cảm nghiệm, tâm sự về sự phát triển Ban Kèn Đồng Nam Lỗ, (quý vị click dòng này xem thêm).

(Click vào hình để coi, Khi coi hình, có những hình nhỏ, quý vị có thể click Next bên trái, phải góc trên hộp xem để bỏ qua).


_________________________________________


Chia sẻ tâm tình với bài này tại mục Click Viết (Thêm) lời bình mới dưới đây.
Yah
Diigo
ShareMyspace
FSpr
Red
Gm
Tumb
Cập nhật cuối by nTT (Thứ ba, 17 Tháng 5 2011 20:47)  

Viết (thêm) lời bình mới


Mã bảo vệ
Click mã mới (nếu.khó.đọc)[xin.Nhập.mã.hộp.dưới]


Thông điệp - Lời hằng sống

Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi, vì đó là hoan lạc của lòng con”  (Tv 119:111)
Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau" (Ga 13:35)