• Tăng cỡ font chữ
  • Font chuẩn
  • Giảm cỡ font
Giáo Xứ Nam Lỗ Phân Mục Viết về Nam Lỗ Tam Nhật Thánh - Tuần Thánh - Đại lễ Phục Sinh tại quê hương Nam Lỗ 2012 [Video].

Tam Nhật Thánh - Tuần Thánh - Đại lễ Phục Sinh tại quê hương Nam Lỗ 2012 [Video].

Email In PDF.

Tam Nhật Thánh là tâm điểm các hoạt động phụng vụ trong năm, trong một tuần - Tuần Thánh với nhiều những nghi thức hoạt động phụng vụ. Với cấp độ giáo xứ, thì Tam Nhật Thánh được gọi là Mùa Đại Lễ.
Tam Nhat Thanh 2012 Thứ 5, Rửa chân các Tông Đồ.Photo|NL
Tam Nhat Thanh 2012Thứ 6, rước Tượng Vác. Photo|NL
Tam Nhat Thanh 2012Hôn Chân Chúa, Thứ 6. Photo|NL
Tam Nhat Thanh 2012Nến Phục Sinh, Thứ 7. Photo|NL
Tam Nhat Thanh 2012Kiệu mừng Sống Lại, Chúa Nhật. Photo|NL
Truyền thống hàng năm thì Tuần Thánh và tâm điểm Tam Nhật Vượt Qua người con giáo xứ trải qua rất nhiều các nghi thức và những hoạt động phụng vụ. Kho phòng Thánh, tượng Thánh và những vật dụng thờ phụng được sử dụng nhiều nhất - với Nam Lỗ thì những Tượng và vật dụng thờ tự và phục vụ cho Tam Nhật Thánh được các vị tiền nhân để lại từ thời thành lập xứ - rất nhiều những Tượng và những vật dụng vẫn sử dụng tới ngày nay, ngoài ra Cha xứ và Giáo xứ cũng sắm thêm thay thế cho những thứ đã hư hỏng.

Năm nay vì lợi ích các Giáo xứ; Đức Giám Mục - GP Thái Bình, Đại Chủng Viện Thánh Tâm (ĐCV Mỹ Đức) đã thương cử về giáo xứ Thầy Vinhsơn Nguyễn Văn Hùng (Thầy quê ở giáo xứ Thuận Nghiệp) về giúp xứ ta trong Tuần Thánh từ Chúa Nhật Lễ Lá tới hết Tam Nhật Thánh. Từ đó, những nghi thức phục vụ và tuần tự được thầy đọc, dẫn trong những khi cử hành nghi thức và những Thánh lễ nhằm giúp cho cộng đoàn giáo hữu hiểu để theo được sát được, đầy đủ và trọn vẹn hơn.

Cùng vì mục đích lợi ích giáo dân, năm nay vì Cha xứ có phương tiện mới nên Cha đã cố gắng cử hành Tam Nhật Thánh đồng thời ở cả Nam Lỗ và liên xứ Duyên Tục. Nhằm giúp 03 họ của Nam Lỗ không phải qua đò giang, qua sông đêm hôm cách trở, cũng là để giúp giáo dân có điều kiện tham dự đầy đủ Tam Nhật Thánh. Tuy thời gian được xắp xếp đan xen nhau, một số nghi thức truyền thống riêng của giáo xứ thì sẽ được tự cử hành. Những nghi thức Phụng Vụ chung của Giáo Hội thì Cha xứ sẽ xắp xếp thời gian tại hai nơi.

Thứ Năm Tuần Thánh; Truyền Thống hàng năm cộng đoàn giáo xứ trong cuộc rước Chủ Tế và 12 vị Tông Đồ; các vị Tông đồ được tuyển chọn từ những người con ưu tú của giáo xứ và đại diện các họ giáo. Để diễn lại nghi thức Chúa Rửa Chân cho các Môn Đệ, tưởng niệm Chúa Giê-su lập Bí Tích Thánh Thể và chức Linh Mục. Sau Thánh Lễ chuyển Mình Thánh sang Tòa Phụ và Chầu Thánh Thể tới nửa đêm. Như chúng con đã đưa tin, Tuần Thánh và Mùa Chay năm nay, được sự cho phép của Bản Quyền Giáo Phận, tiền quyên Bác Ái Mùa Chay sẽ được chuyển bác ái nhằm giúp cháu Giuse Tứ (An Thái) để cháu có kinh phí phẫu thuật đôi chân của mình tới đây.

Thứ Sáu Chịu Nạn, Một ngày rất nhiều các nghi thức của giáo hội và truyền thống giáo xứ, nhiều các cuộc rước và tưởng niệm. Các nghi thức được diễn ra đầy đủ theo truyền thống của giáo hội và một số truyền thống của giáo xứ; nghi thức bắt đầu từ 17h Phần Phụng Vụ Lời Chúa - Bài Thương Khó, Suy Tôn Thánh Giá, Cuộc Rước Tượng Vác - Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa xung quang thánh đường, tiến về Nhà thờ, nghi thức đọc đoạn Đóng đanh, Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su (ngắm tượng Chịu Nạn lớn), sau đó là nghi thức đọc đoạn tháo đanh, táng Xác Chúa trong Mồ qua cuộc cung nghinh Bồng Quan Táng Xác Chúa xung quanh Thánh đường, và đặt giữa Nhà thờ để mọi người viếng Xác và hôn kính, kết thúc khoảng 1h30 đêm cùng ngày.

Thứ Bảy; Sau Đàng Thánh Giá trọng thể cùng với Đức Mẹ Sầu Bi long trọng qua 14 Đàng Thánh Giá xung quanh Thánh Đường, tiến vào Nhà thờ ngắm Dấu Đanh 7 sự Đức Mẹ qua luân phiên 03 vòng ngắm. Sau đó đến Canh Thức Vượt Qua, Làm phép lửa (lễ lửa), Phần Phụng Vụ Lời Chúa và Thánh lễ Vọng Phục Sinh.

Chúa Nhật, kiệu mừng trọng thể Chúa Phục Sinh; Riêng sáng Chúa Nhật Mừng Chúa Phục Sinh, cha xứ dâng lễ trọng thể tại họ giáo Lác Trại, giúp các họ bên sông tham dự ngày đại lễ, chiều 15h Chúa Nhật - Cuộc rước mừng và Đại lễ long trọng tại nhà thờ họ Nhà Xứ.

Như kỷ niệm trong ký ức mỗi người thì Đại lễ Phục Sinh trong Tam Nhật Thánh là một mùa mà quê hương có rất nhiều các hoạt động nhằm mừng kính và kỷ niệm. Hàng năm đây là mùa mà mọi người con giáo xứ đến với Bí tích Hòa Giải, hầu như tất cả giáo hữu dọn mình xưng tội để được lãnh nhận Mình Thánh Chúa trong Mùa Phục Sinh. Truyền thống giáo xứ đây là tuần mà có rất nhiều các cuộc rước, dùng nhiều Tượng Thánh và các vật dụng thờ tự, là Tuần của các Thánh Lễ và các Nghi thức trong suốt từ Thứ Năm tới Chúa Nhật, bắt đầu từ đầu Tuần Thương Khó (Chúa Nhật Lễ Lá).

Halleluia! Chúa đã sống lại rồi! Mừng vui lên và loan truyền Tin Mừng Chúa đã Phục Sinh! Nguyện chúc quý Đấng Bậc, Quý vị Mùa Phục Sinh tràn đầy ân sủng Ánh Sáng Phục Sinh trong tâm hồn, bình an và bừng nở niềm vui hân hoan, trở nên con người mới, hân hoan, hăng say loan truyền việc Chúa đã chịu chết và sống lại, vững mạnh trong Đức Tin của mình! Kính chúc Mùa Phục Sinh nhiều ân huệ Chúa!

Note: Nhằm khơi lại những ký ức của mỗi người con giáo xứ về những truyền thống xa xưa của quê hương trong dịp Đại Lễ lớn nhất này trong cả năm Phụng Vụ, chúng con ghi lại bộ video TAM NHẬT THÁNH - Từ Thứ 5 Tiệc Ly, Thứ Sáu Chịu Nạn, Thứ Bảy Viếng Xác và Canh Thức Vượt Qua, Chúa Nhật Mừng Phục Sinh, và trước đó là Chúa Nhật Lễ Lá - Ngắm 15 sự Thương Khó trong Tuần Thánh để quý vị hồi ký lại những kỷ niệm tuổi ấu thơ đã từng theo đầy đủ những nghi thức trong đại lễ này! Xin xem tại các video dưới đây.

*******
Các video TAM NHẬT THÁNH 2012 tại Nam Lỗ
(video Lễ Lá & Ngắm 15 sự Thương Khó trong Tuần Thánh xin xem tại topic Lễ Lá trước đó, click đây)

Video 01: Thứ 5 Tuần Thánh, Thánh lễ Tiệc Ly, Tam Nhật Thánh

Thánh lễ Tiệc Ly, TAM NHẬT THÁNH, Thứ 5 Tuần Thánh
Trình tự video: Cuộc rước Tông Đồ, Thánh lễ Tiệc Ly, Nghi thức Rửa Chân, Dâng của Lễ - Bác Ái Mùa Chay, Chầu Thánh Thể

Video 02: Thứ 6 Tuần Thánh, Phụng Vụ và Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa, Tam Nhật Thánh

Phụng Vụ, Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó, Ngắm Đứng, Táng Xác, TAM NHẬT THÁNH, Thứ 6 Tuần Thánh
Trình tự video: Phần Phụng Vụ, Suy Tôn Thánh Giá, Rước Lễ, Suy Tôn Thánh Giá, Cuộc rước Tượng Vác, Nghi thức Đóng Đang, Ngắm 15 Sự thương khó, Nghi thức Tháo Đanh - Táng Xác, Cuộc rước Bồng Quan - Xác Chúa, Hôn Chân.

Video 03: Thứ 7 Tuần Thánh, Đàng Thánh Giá - Canh Thức Vượt Qua, Tam Nhật Thánh

Đàng Thánh Giá Chúa, Lễ Lửa - Canh Thức Vượt Qua, Vọng Phục Sinh, TAM NHẬT THÁNH, Thứ 7 Tuần Thánh
Trình tự video: 14 Đàng Thánh Giá quanh nhà thờ, Ngắm Dấu Đanh, Canh Thức Vượt Qua; Lễ Lửa, Phụng Vụ Lời Chúa, Sống Lại, Vọng Phục Sinh

Video 04: Chúa Nhật Mừng Chúa Phục Sinh, ĐẠI LỄ MỪNG PHỤC SINH, Tam Nhật Thánh

Mừng Đại Lễ Chúa Phục Sinh, TAM NHẬT THÁNH. Chúa Nhật I - Phục Sinh
Trình tự video: Cuộc rước Kiệu Mừng Chúa Phục Sinh, Đại Lễ Phục Sinh

*******
*. Các video cùng được cập nhật tại Kho Video Nam Lỗ - Nam Lỗ - Mutimedia - Video NL (click).

*******
Các hình ảnh TAM NHẬT THÁNH 2012 tại Nam Lỗ
(xin xem các kho hình theo các liên kết sau)

Nam Lỗ - Holy week

Truyền thông Nam Lỗ, nhóm thông tin
Thực hiện, tháng 4 - 2012
....


Chia sẻ tâm tình với bài này tại mục Click Viết (Thêm) lời bình mới dưới đây.
Yah
Diigo
ShareMyspace
FSpr
Red
Gm
Tumb
Cập nhật cuối by nTT (Thứ bảy, 21 Tháng 4 2012 22:38)  

Lời bình 

 
+1 #1 TA ON CHUATran Dinh Van 2012-04-23 16:00
Trong kinh Cha DOM, Chanh Xu NamLo va toan the Cong Doan Dan Chua NamLo va cac Ho Giao,
Chung la nhung giao dan xa Que Huong, ( nhu nhung Chien Lac khoi Bay Chien!!) Khong don nhan duoc su cham soc thuong nhat cua Dang CHU CHAN !
Cam ta On Chua vo van, va biet on Cac BAN TRE NHON THONG TIN GIAO XU da tai tinh thiet lap WEB cua Giao Xu vo cung phong phu, chuyen nghiep, nen da chuyen tai duoc muon van An Phuc xuong cho moi con dan cua Chua, cach rieng, cho doan CHIEN LAC XA QUE HUONG nhu chung con. Het long tri an Cha cung toan the Dan Chua Nam Lo.
Rat kinh,
Van
Viết & Trích lời bình này
 

Viết (thêm) lời bình mới


Mã bảo vệ
Click mã mới (nếu.khó.đọc)[xin.Nhập.mã.hộp.dưới]


Please wait while JT SlideShow is loading images...
Họ Giáo Sổ LàngMừng Công đoạn I -LTHọ Giáo An TháiBCNXD NT Nam Lỗ 2011Quê hương ngọt ngàoKỷ yếu Nam LỗNam Lỗ Xưa & NayNam Lỗ sử lượcKỷ yếu họ KhuốcChuyện lạ Hoàng NôngLác làng - Kỷ yếuK-Y Họ Lác TrạiHọ ngói (Thổ khối) K-Y

Bài mới cập nhật


Thông điệp - Lời hằng sống

"Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời." (Mt 5,14 -16)